ศูนย์รวมการผลิตและออกแบบ  งานแปรรูปโลหะแผ่นทุกชนิด
                   tel.02-920-2091
          mobile.081 868  3959
แผนที่
TELEPHONE ::     02-9203393, 02-9202091 Mobile: 083-8421438, 083-8421439,085-8115226
Hotline: 081-868-3959
FAX :: 02-9201911
                ::  maitreemetal@yahoo.com

                ::  ไมตรี เมทัลเวิร์ค,ไมตรี เมทัลกรุ๊ป

                ::  mt0818683959

My Map พิกัดใน Google Map  13.900929, 100.408055
Maitree  Metal Work
Maitree Metal Work Co.,Ltd.  109/41 M.6, Bangrak Pattana, Bangbuatong, Nontaburi 11110 THAILAND.
บริษัท ไมตรี เมทัล เวิร์ค จำกัด   109/41  หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel.  02-9202091 / 081-8683959 comFax 02-9201911 Email. maitreemetal1@gmail.
บริษัท ไมตรี เมทัล กรุ๊ป จำกัด 9/3 หมู่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
Sample form for use with formmail.php
ชื่อ
นามสกุล
E-Mail
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ
    PHP Form by FormToEmail.com
Please fill your information to contact us:
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม :