งานตัดเลเชอร์
สแตนเลส ขนาด 4.5 มม.
ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักร

งานตัดวอเตอร์เจท
สแตนเลส ขนาด 10 มม.
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
งานตัดเวอเตอร์เจท
สแตนเลส ขนาด 10 มม.
อะไหล่ประกอบที่พักเท้า
งานตัดเลเชอร์
สแตนเลส ขนาด 3 มม.
อะไหล่ส่วนประกอบรถมอไซต์
งานตัดเลเชอร์
สแตนเลส ขนาด 3 มม.
งานตะแกง
งานตัดวอเตอร์เจท
สแตนเลส ขนาด 3 มม.
อะไหล่ส่วนประกอบสิ้นส่วนต่าง
งานตัดเลเชอร์
สแตนเลส ขนาด 3 มม.
อะไหล่ประกอบสิ้นส่วนต่างๆ

งานตัดเลเชอร์/งานตัดวอเตอร์เจท
งานตัดเลเชอร์
สแตนเลส ขนาด 3 มม.
อะไหล่ส่วนประกอบรถยนต์

งานตัดวอเตอร์เจท
สแตนเลส ขนาด 8 มม.

Maitree Metal Work Co. Ltd
Maitree Metal Work Co.,Ltd.  109/41 M.6, Bangrak Pattana, Bangbuatong, Nontaburi 11110 THAILAND.
บริษัท ไมตรี เมทัล เวิร์ค จำกัด   109/41  หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel.  02-9202091 / 081-8683959 comFax 02-9201911 Email. maitreemetal1@gmail.
บริษัท ไมตรี เมทัล กรุ๊ป จำกัด 9/3 หมู่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
Sample form for use with formmail.php
ชื่อ
นามสกุล
E-Mail
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ
    PHP Form by FormToEmail.com
Please fill your information to contact us:
กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม :